Doktor Piotr Janaszek Mielnica lato 1982
cudzysłów

Nie szukajmy OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
miejsca na ziemi.

Rozwijajmy w nich wrodzoną człowiekowi
potrzebę NIEZALEŻNOŚCI.

A wtedy NAJLEPSZE MIEJSCE dla siebie
ZNAJDĄ SAMI.

Doktor Piotr Janaszek
Lekarz – specjalista ortopedii i rehabilitacji, harcmistrz ZHP, publicysta i felietonista. Społecznik-wizjoner, który tworzył podstawy współczesnego systemu rehabilitacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

GEN NIEZALEŻNOŚCI

Film

Osada Janaszkowo

logo osada lanaszkowo

Tutaj osoby z niepełnosprawnościami nauczą się niezależnego życia

TAK JEST

Zniszczony budynek wymagający remontu. Wokół budynku rozkopana ziemia

TAK BĘDZIE DZIĘKI TOBIE

Symulacja architektoniczna. Osada Janaszkowo po remoncie

Niezależni

Fundacja Podaj Dalej

20 lat działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami i wspólnie z nimi
250 osób z niepełnosprawnościami obejmujemy opieką każdego roku
31 500 h rehabilitacji, wsparcia specjalistów i asystentów zapewniamy każdego roku naszym podopiecznym
381 osób z niepełnosprawnościami prowadzi żyje niezależnie po pobycie w mieszkaniach treningowych
375 dzieci z niepełnosprawnościami nauczyliśmy samodzielności podczas kolonii „Małych Odkrywców”
1900 specjalistów przeszkoliliśmy podczas 124 warsztatów arteterapii
11 tysięcy godzin zajęć teoretycznych i w powietrzu przeprowadziliśmy dla 94 paralotniarzy i szybowników z niepełnosprawnościami
17 osób z niepełnosprawnościami zdobyło licencje lotnicze - paralotniarza lub szybownika
58 filmów instruktażowych wyprodukowaliśmy dla osób z niepełnosprawnościami i innych grup społecznych