Polityka Prywatności

  1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z siedzibą w

Koninie, ul. Południowa 2A, NIP 665-26-79-972, KRS 0000 197 058. Ochrona danych odbywa się

zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma

miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Fundacja PODAJ DALEJ nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy

adresowych użytkowników/ darczyńców.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  1. Jakie dane osobowe zbieramy i kiedy?

Dane osobowe to informacje, po których można Cię zidentyfikować, np. imię, nazwisko, adres e-mail,

adres IP (w niektórych przypadkach). Fundacja PODAJ DALEJ zbiera dane użytkowników w różnych

formach, takich jak:

a) Zapis na newsletter: imię, adres e-mail i adres IP.

b) Pobranie darmowych treści: imię, adres e-mail i adres IP.

c) Przesłanie wiadomości przez formularz kontaktowy: imię, adres e-mail i adres IP.

d) Dokonanie wpłaty darowizny na rzecz działalności statutowej: imię i nazwisko, adres

e-mail, adres (jeżeli darczyńca przekazał), forma płatności, adres IP.

  1. Po co zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe zbieramy w następujących celach:

a) Zapis na newsletter: w celu wysyłki newslettera i zwracania się do użytkownika po imieniu.

b) Pobranie darmowych treści: w celu wysyłki darmowych treści oraz newslettera i zwracania

się do użytkownika po imieniu.

c) Przesłanie wiadomości przez formularz kontaktowy: w celu udzielenia odpowiedzi na

wiadomość i zwracania się do użytkownika po imieniu.

d) Dokonanie wpłaty darowizny: w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny,

wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej

zawarciem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych, czyli wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej

zawarciem na żądanie osoby której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego

nałożonego na administratora danych oraz uzasadnionego interesu administratora danych,

którym jest nawiązanie z darczyńcą kontaktu w celu złożenia podziękowań za darowiznę oraz

dochodzenie ewentualnych roszczeń.

  1. Na jakiej podstawie zbieramy i przetwarzamy te dane?

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy na następujących podstawach:

a) Zapis na newsletter: na podstawie zgody użytkownika.

b) Pobranie darmowych treści: na podstawie zgody użytkownika.

c) Przesłanie wiadomości przez formularz kontaktowy: udzielamy odpowiedzi na przesłane

pytanie lub komentarz. Dane zebrane w ten sposób nie są używane w żadnych innych celach.

d) Dokonanie wpłaty darowizny: dane są konieczne do zawarcia wiążącej prawnie transakcji.

W przypadku, gdy podstawą jest zgoda użytkownika, użytkownik może odwołać ją w każdej chwili,

klikając link „Anuluj subskrypcję” (lub o podobnej treści), umieszczony w każdej wiadomości lub

kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem: kontakt [at] podajdalej.org.pl

  1. Pliki cookies i inne technologie zbierające informacje o zachowaniach użytkowników

W witrynie https://genniezaleznosci.pl/ plików cookies i innych technologii do zbierania informacji o zachowaniach użytkowników (np. Google Analitics). Robimy to, aby wiedzieć, które treści interesują naszych odbiorców i jak poruszają się oni po naszej witrynie, z jakich urządzeń i technologii korzystają i na ile skuteczne są nasze działania promocyjne. Możesz zablokować większość plików cookies, dostosowując ustawienia swojej przeglądarki.

  1. Kto ma dostęp do gromadzonych przez nas danych?

Administratorem danych jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. Korzystamy też z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak: platformy do przyjmowania i obsługi płatności, narzędzia do komunikacji z użytkownikami/ darczyńcami, obsługi poczty e-mail, przeprowadzania ankiet, dostawcy usług marketingowych, firmy hostingowe, platformy umożliwiające zarządzanie treścią stron WWW, firmy księgowe.

Powyższe podmioty w umowach z nami zobowiązały się nie używać, nie udostępniać i nie przechowywać danych osobowych, które im powierzamy, w sposób inny niż uzgodniony z nami i służący realizacji celów, o których była mowa wcześniej.

  1. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych różni się w zależności od tego, w jakim celu zostały zebrane.

a) Zapis na newsletter: do czasu odwołania zgody.

b) Pobranie darmowych treści: do czasu odwołania zgody.

c) Przesłanie wiadomości przez formularz kontaktowy: 5 lat.

d) Dokonanie wpłaty darowizny: 5 lat.

W przypadku wątpliwości prawnych związanych z Twoimi danymi, zostaną one utajnione i będą one przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy.

  1. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem twoich danych przez Fundację PODAJ DALEJ masz następujące prawa:

a) prawo do informacji, z którego korzystasz czytając niniejszą Politykę Prywatności,

b) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d) prawo do przenoszenia danych jeśli jest to technicznie możliwe,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych

osobowych,

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio ją wyraziłeś.

Ponieważ większość sytuacji, kiedy przetwarzamy Twoje dane, wymaga Twojej zgody, chcemy zwrócić

uwagę, że w każdej chwili możesz ją łatwo wycofać. W każdej wiadomości od nas znajduje się link

„Anuluj subskrypcję” (lub o podobnej treści). Gdy klikniesz na ten link, wycofasz swoją zgodę, a my

przestaniemy wysyłać do Ciebie wiadomości. Możesz również napisać do nas w tej sprawie na adres

e-mail: kontakt [at] podajdalej.org.pl

  1. Kontakt w sprawach związanych z ochroną prywatności

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości związane z ochroną swoich danych, skontaktuj się z Anną Slaniną

pod adresem e-mail: anna.slanina [at] podajdalej.org.pl. W przypadku gdy uznasz nasze wyjaśnienia

za niewystarczające, masz prawo złożyć sprzeciw lub skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.